Click Here

 


مجتمع چاپ سرمدی ازفروردین ماه سال 1384 شروع به فعالیت نموده وهم اکنون با ظرفیت چاپ بیش از دویست هزار تیراژنسخه چاپی به صورت افست درشبانه روز، پاسخگوی مشتریان گرامی است.
این مجتمع توان مدیریت و اجرای تمامی فرآیند چاپ را که شامل پروسه پیش ازچاپ (طراحی و لیتوگرافی)، چاپ و پس از چاپ (صحافی) می باشد را داراست .

شما باز دیدکننده عزیز می توانید فارغ از گذارهای پیچیده، به صورت بسیار ساده از ما و نوع فعالیت ما آگاه شوید .گروه چاپ سرمدی با مدیریت داریوش مظهرسرمدی از سیر در وب سایت مجتمع سرمدی نهایت امتنان و سپاس را دارد.